Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Diễn đàn: Cần phải ngăn chặn, kiểm soát ngay những hành vi “ảo” gây nguy hiểm “thực”