Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Diễn đàn: Bữa ăn ca của công nhân, từ đâu?

CN Cty Matrix Vinh đình công, có nguyên nhân từ bữa cơm ca chỉ 12 nghìn
CN Cty Matrix Vinh đình công, có nguyên nhân từ bữa cơm ca chỉ 12 nghìn