Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đâu phải thứ đưa lên mạng để ném đá?

 Thông báo được coi là "gây sốc".
Thông báo được coi là "gây sốc".