Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đánh đổi nhân cách rẻ mạt thế sao?

Cướp hàng giả trong buổi tiêu huỷ ở Bộ KH-CN (ảnh minh họa từ Internet)
Cướp hàng giả trong buổi tiêu huỷ ở Bộ KH-CN (ảnh minh họa từ Internet)