Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Có nên vay 7000 tỷ đồng của Trung Quốc để làm cao tốc?

Phải tính toán hiệu quả khi đầu tư đường cao tốc.
Phải tính toán hiệu quả khi đầu tư đường cao tốc.