Chủ quan khi triển khai đại trà VNEN

Bà Nguyễn Thị Hải Lý thừa nhận có chủ quan khi triển khai đại trà VNEN tại Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Bà Nguyễn Thị Hải Lý thừa nhận có chủ quan khi triển khai đại trà VNEN tại Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn