Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Chính quyền đang quá nuông chiều cán bộ“