Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cắt cỏ - nhìn từ góc độ khác

Ảnh: Thành An
Ảnh: Thành An