Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cần thực nghiệm hiện trường vụ phá rừng Pơmu?

Gỗ Pơmu bị lâm tặc tàn phá tại huyện Nam Giang.
Gỗ Pơmu bị lâm tặc tàn phá tại huyện Nam Giang.