Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cấm bán rượu bia sau 22h, ai đồng ý giơ tay?