Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các lái xe đều đáng được trân trọng, chỉ truyền thông có lỗi!

Lái xe Phan Văn Bắc vẫn đáng được trân trọng, chỉ tiếc là anh không dám khước từ vinh quang và lợi lộc đến quá nhanh.
Lái xe Phan Văn Bắc vẫn đáng được trân trọng, chỉ tiếc là anh không dám khước từ vinh quang và lợi lộc đến quá nhanh.