Bộ NNPTNT chính thức công bố về chất lượng nước mắm: Phân biệt rõ nước mắm và nước chấm

Sản phẩm nước mắm lên men từ cá có asen hữu cơ, không gây độc cho người.
Sản phẩm nước mắm lên men từ cá có asen hữu cơ, không gây độc cho người.