Bỏ lọt sự kiện “thảm họa môi trường Formosa”: Xấu che, tốt khoe?

Sự cố môi trường biển miền Trung bị bỏ lọt ra ngoài 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên & Môi trường
Sự cố môi trường biển miền Trung bị bỏ lọt ra ngoài 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên & Môi trường
Sự cố môi trường biển miền Trung bị bỏ lọt ra ngoài 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên & Môi trường
Lên top