BHXH Việt Nam lên tiếng vụ dùng BHYT 5 năm chưa được in lên thẻ

Thẻ BHYT có in thời điểm đủ 5 năm liên tục (Ảnh: Internet)
Thẻ BHYT có in thời điểm đủ 5 năm liên tục (Ảnh: Internet)