Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bảo mẫu hành hạ trẻ, trách nhiệm thuộc về ai?

Bảo mẫu hành hạ trẻ em. Ảnh minh họa, nguồn: kienthuc.net.vn.
Bảo mẫu hành hạ trẻ em. Ảnh minh họa, nguồn: kienthuc.net.vn.