Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bạn đọc viết: Sao cứ phải “ngăn sông cấm chợ“?

Ảnh minh họa (internet)
Ảnh minh họa (internet)