Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bạn đọc viết: Phải kiểm điểm sai phạm lãnh đạo ở Bộ Công thương, đừng chỉ thuyên chuyển vị trí

Ông Trần Quang Huy được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Công Thương
Ông Trần Quang Huy được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Công Thương