Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bạn đọc viết: Hãy để kỳ thi như năm trước. Hãy cải cách năng lực giáo viên, phương pháp giảng dạy

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.