Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bạn đọc lên tiếng: Cấm nhậu đêm, đánh thuế thật nặng rượu bia

Một quán nhậu đêm ở Hà Nội.
Một quán nhậu đêm ở Hà Nội.