Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bạn đọc gửi thư ngỏ tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc