Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bạn đọc “chém bão” về số tiền 700 tỉ/năm để cắt cỏ ở Thủ đô