Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bạn đọc bình luận: Hoàng Xuân Vinh và lời từ chối gây bão mạng