Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

89% bạn đọc không ủng hộ di dời Trung tâm hành chính Đà Nẵng

Mặt trước Trung tâm hành chính Đà Nẵng.
Mặt trước Trung tâm hành chính Đà Nẵng.