73% bạn đọc đồng ý với phương án nghỉ Tết Nguyên đán 10 ngày