5 mạng người, đường “tử thần” và quả bóng trách nhiệm

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Long Nguyễn.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Long Nguyễn.