Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“2.000 tỷ đồng xây trung tâm hành chính là nhờ vào mồ hôi của dân mà có đấy!”

Ông Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng khóa XIII (Ảnh: X.H)
Ông Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng khóa XIII (Ảnh: X.H)