Y Tý - khúc hát mây trời

Vẻ đẹp Y Tý. Ảnh: PV
Vẻ đẹp Y Tý. Ảnh: PV