TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Về miền di sản cố đô

Sông Hương. Ảnh: Vntrip
Sông Hương. Ảnh: Vntrip
Sông Hương. Ảnh: Vntrip