TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Về Gio An ngắm giếng cổ, ăn rau liệt

Giếng nước cổ độc đáo Gio An.
Giếng nước cổ độc đáo Gio An.