TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Về Gio An ngắm giếng cổ, ăn rau liệt

Giếng nước cổ độc đáo Gio An.
Giếng nước cổ độc đáo Gio An.
Giếng nước cổ độc đáo Gio An.
Lên top