TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Vàng đen ở xứ sở mặt trời và biển

Hạ Long - hòn ngọc nước.
Hạ Long - hòn ngọc nước.
Hạ Long - hòn ngọc nước.
Lên top