BÀI THI VIẾT "VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN":

Thương nhớ Đồng Văn

Nhà của Pao. Ảnh: Huyền Trần
Nhà của Pao. Ảnh: Huyền Trần
Nhà của Pao. Ảnh: Huyền Trần