TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Tháp Ponagar cổ kính, huyền ảo

Tháp Poh Nagar.
Tháp Poh Nagar.
Tháp Poh Nagar.
Lên top