Sắc thái mới cho du lịch cộng đồng ở Huế

Hãy đến Huế để được đi và trải nghiệm du lịch cộng đồng. Ảnh: L.C
Hãy đến Huế để được đi và trải nghiệm du lịch cộng đồng. Ảnh: L.C