Rạng rỡ hương đất, tình người Sa Đéc

Cận cảnh thác hoa tươi cao kỷ lục Việt Nam.
Cận cảnh thác hoa tươi cao kỷ lục Việt Nam.