Quê mùa trong tranh sơn ta làng Hạ Thái

Tranh sơn mài về làng Hạ Thái. Ảnh: Hoàng Việt Hằng
Tranh sơn mài về làng Hạ Thái. Ảnh: Hoàng Việt Hằng
Tranh sơn mài về làng Hạ Thái. Ảnh: Hoàng Việt Hằng
Lên top