Quá tải du khách ở Amsterdam: Nỗi khổ chỉ dân khu du lịch mới thấu

Thị trưởng ban đêm của Amsterdam Shamiro van der Geld. Ảnh: NPR
Thị trưởng ban đêm của Amsterdam Shamiro van der Geld. Ảnh: NPR
Thị trưởng ban đêm của Amsterdam Shamiro van der Geld. Ảnh: NPR
Lên top