Phát triển du lịch tự phát, đảo Điệp Sơn mất kiểm soát về an ninh trật tự

Giữa trưa nắng, nhóm du khách này đành quay về vì không được vào. Ảnh: Châu Tường
Giữa trưa nắng, nhóm du khách này đành quay về vì không được vào. Ảnh: Châu Tường