Phú Yên

Phát hiện thêm nhiều gành đá mới tại Gành Đá Đĩa

Nhiều vách đá mới dạng tổ ong được phát hiện tại Gành Đá Đĩa. Ảnh: Văn Định
Nhiều vách đá mới dạng tổ ong được phát hiện tại Gành Đá Đĩa. Ảnh: Văn Định
Nhiều vách đá mới dạng tổ ong được phát hiện tại Gành Đá Đĩa. Ảnh: Văn Định
Lên top