TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Non nước Tuyên Quang

Núi Cọc Vài (Vài Phạ) sừng sững giữa lòng hồ. Ảnh: PV
Núi Cọc Vài (Vài Phạ) sừng sững giữa lòng hồ. Ảnh: PV
Núi Cọc Vài (Vài Phạ) sừng sững giữa lòng hồ. Ảnh: PV
Lên top