Những địa danh đẹp mê hồn ít người biết ở Huế

Huế không chỉ có lăng tẩm mà còn nhiều địa danh níu chân du khách nữa (nguồn ảnh: Traveloka)
Huế không chỉ có lăng tẩm mà còn nhiều địa danh níu chân du khách nữa (nguồn ảnh: Traveloka)
Huế không chỉ có lăng tẩm mà còn nhiều địa danh níu chân du khách nữa (nguồn ảnh: Traveloka)
Lên top