Ngày lễ, tuyến đảo vắng khách vì vướng Rằm tháng 7

Bình minh trên đảo Quan Lạn. Ảnh :Nguyễn Hùng
Bình minh trên đảo Quan Lạn. Ảnh :Nguyễn Hùng