ĐI TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Ngắm hoàng hôn ở Dinh Cậu

Hoàng hôn trên biển.
Hoàng hôn trên biển.
Hoàng hôn trên biển.