Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngắm đỉnh núi lửa Seongsan nơi xứ Hàn