Mạo hiểm với “Bức tường Việt Nam”: Ngược đường đến Sơn Đoòng (Kỳ 1)

Đường đến Sơn Đoòng phải nỗ lực vượt qua những đoạn đường lởm chởm đầy đá tai mèo sắc nhọn. Ảnh: LÊ PHI LONG
Đường đến Sơn Đoòng phải nỗ lực vượt qua những đoạn đường lởm chởm đầy đá tai mèo sắc nhọn. Ảnh: LÊ PHI LONG
Đường đến Sơn Đoòng phải nỗ lực vượt qua những đoạn đường lởm chởm đầy đá tai mèo sắc nhọn. Ảnh: LÊ PHI LONG
Lên top