BÀI THI VIẾT "VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN":

Kiêu sa "hòn ngọc Viễn Đông"

Vẻ đẹp Sài Gòn. Ảnh: Ivivu
Vẻ đẹp Sài Gòn. Ảnh: Ivivu
Vẻ đẹp Sài Gòn. Ảnh: Ivivu