Kiêu sa "hòn ngọc Viễn Đông"

Vẻ đẹp Sài Gòn. Ảnh: Ivivu
Vẻ đẹp Sài Gòn. Ảnh: Ivivu