Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dinh Cậu đẹp như... huyền thoại

Dinh Cậu (Phú Quốc - Kiên Giang) nhìn từ xa.
Dinh Cậu (Phú Quốc - Kiên Giang) nhìn từ xa.