Đến Hội An nhớ dạo chợ đêm

Chợ đêm Hội An khi đi vào hoạt động sẽ tạo thêm điểm vui chơi, mua sắm cho du khách, góp phần thúc đẩy kinh tế ở khu vực phía đông phố cổ. Ảnh: LP
Chợ đêm Hội An khi đi vào hoạt động sẽ tạo thêm điểm vui chơi, mua sắm cho du khách, góp phần thúc đẩy kinh tế ở khu vực phía đông phố cổ. Ảnh: LP
Chợ đêm Hội An khi đi vào hoạt động sẽ tạo thêm điểm vui chơi, mua sắm cho du khách, góp phần thúc đẩy kinh tế ở khu vực phía đông phố cổ. Ảnh: LP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top