Đảo Lý Sơn sắp được công nhận là công viên địa chất toàn cầu

Quảng Ngãi sẽ trở thành Công viên Địa chất toàn cầu với trung tâm công viên địa chất là đảo Lý Sơn. Ảnh: MH
Quảng Ngãi sẽ trở thành Công viên Địa chất toàn cầu với trung tâm công viên địa chất là đảo Lý Sơn. Ảnh: MH