Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia: Điểm đến kỳ thú trên đất nước Chùa Tháp