TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Có một Bàu Sen giữa miền Trung

Con đường ở Bàu Sen. Ảnh: PV
Con đường ở Bàu Sen. Ảnh: PV
Con đường ở Bàu Sen. Ảnh: PV